Lista zadań zgłoszonych do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego 2014

Nazwa projektu Liczba osób popierających
Budowa "Osiedlowego Centrum Sportowego" - działka gminna nr 37/84 w Wieliczce 26
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w miejscowości Mietniów 498
Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Kościuszki w Wieliczce 514
Budowa bulodromu (boiska do gry w petankę) wraz ze strefą dla graczy 10
Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2036K we wsi Chorągwica na odcinku 2 km 109
Budowa chodnika we wsi Grajów 309
Budowa Dirt Parku, boiska sportowego oraz zaplecza magazynowo-socjalnego w Wieliczce Bogucicach 540
Budowa miejsc postojowych w Koźmicach Wielkich (k. Orlika) 41
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Solna w Wieliczce oraz w przyległych trzech łącznikach między ul. Solną a ul. Św. Barbary w ramach budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka 62
Budowa parkingu przy Gimnazjum w Wieliczce 496
Budowa parkingu w miejscowości Podstolice na działce 204/3 i zagospodarowanie terenu na działce 204/2 10
Budowa skateparku w miejscowości Wieliczka 712
Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce 825
Budowa zadaszonego bezpiecznego parkingu  dla rowerów przy przystanku PKP Wieliczka Rynek-Kopalnia 10
Kładka piesza nad Serafą łącząca stację Wieliczka Park i Solne Miasto 10
Modernizacja boiska sportowego przy ul. Grottgera, Osiedle Lekarka 1149
Modernizacja drogi gminnej 560990K w Grajowie 160
Modernizacja parkingu przy Kościele w Gorzkowie 141
Montaż tablicy informacyjnej z numeracją domów i nazw przysiółków 140
Montaż trzech wiat na przystankach w Gorzkowie przy drodze powiatowej 2027K Gorzków - Wieliczka 156
Odbudowa placu zabaw dla dzieci z dzielnicy Bogucice w Wieliczce  44
Odśnieżanie drogi gminnej działka 296 w Zabawie gmina Wieliczka 14
Ogrodzony plac zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne w obrębie Psiej Górki 210
Opracowanie projektu technicznego oraz budowa oświetlenia ulicznego na działkach drogowych nr 33/5, 33/6, 32/5, 34/10, 34/33 w Lednicy Górnej 267
Oznakowanie nazw przysiółków na terenie Gminy Wieliczka: Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa 1093
Place manewrowe w sołectwach: Grabie, Brzegi, Węgrzce Wielkie, Czarnochowice, Sułków, Golkowice, Janowice, Byszyce, Dobranowice oraz w osiedlu Krzyszkowice w Wieliczce 2674
Przebudowa budynku Domu Ludowego w Śledziejowicach 113
Przebudowa chodnika łączącego ul.T.Kościuszki z ul.Sadową w Wieliczce 35
Przebudowa drogi gminnej nr 560916K - Golkowice i odcinka drogi Grabówki-Poręby 47
Przebudowa drogi gminnej nr 560966K Lednica Górna 286
Przebudowa drogi gminnej nr 561109K 287
Przebudowa łącznie z odwodnieniem i infrastrukturą drogową ul. Willowej (dokończenie 80mb) na terenie osiedla Lekarka, dla której został wykonany projekt techniczny 136
Remont chodników i miejsc postojowych przy ul.A.Długosza w Wieliczce 369
Remont drogi szutrowej na terenie Dobranowic - wykonanie nawierzchni tłuczniowej o grubości 10 cm 20
Remont i modernizacja drogi gminnej nr 560870K ul. Bolesława Chrobrego w Wieliczce 40
Remont sali widowiskowej w Domu Strażaka w Zabawie 77
Renowacja kapliczki w miejscowości Chorągwica 70
Uzupełnienie zagospodarowania placu przy ul. Warzyckiej i  Osiedlowej 137
Wykonanie chodnika przy drodze nr  303 w Golkowicach 147
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na 3 drogach gminnych w Pawlikowicach wraz z odwodnieniem 220
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 560951K i drodze wewnętrznej nr 31 w Zabawie 76
Wykonanie parkingu przy bloku Wincentego Pola 14, Wieliczka 65
Wykonanie remontu i dokończenie nieistniejącego ogrodzenia stadionu oraz wykonanie oświetlenia boiska wraz z nakładką bitumiczną na placu przy Domu Ludowym (plac zabaw i imprez) 220
Wykonanie rozbiegu wraz z piaskownicą do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Gimnazjum w Koźmicach Wielkich 400
Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Przewódki (dopływ rzeki Wilgi) do Czarnego Lasu w Koźmicach Małych oraz zespołu boisk sportowych ORLIK w Koźmicach Wielkich 39
Wykonanie twardej gładkiej i jednolitej (nie brukowej) nawierzchni alejek w parku miejskim przy kortach  20
Zmiana trasy autobusu 204 na trasę krótszą: przez ulicę Kościuszki, Janińską, Daniłowicza do parkingu - dawniej PKS'u 29