Lista zadań, które nie zostały zweryfikowane pozytywnie, lub zawierały nie wystarczającą liczbę osób popierających (mniej niż 141 osób)

l.p. Nazwa projektu Liczba osób popierających UWAGI
1 Budowa "Osiedlowego Centrum Sportowego" - działka gminna nr 37/84 w Wieliczce 26 Zbyt mała liczba osób popierających
2 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w miejscowości Mietniów 498 Brak zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
3 Budowa bulodromu (boiska do gry w petankę) wraz ze strefą dla graczy 10 Zbyt mała liczba osób popierających
4 Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2036K we wsi Chorągwica na odcinku 2 km 109 Zadanie nie zgodne z ustawą o samorządzie gminnym w zakresie realizacji zadań własnych
5 Budowa Dirt Parku, boiska sportowego oraz zaplecza magazynowo-socjalnego w Wieliczce Bogucicach 540 Zadanie nie możliwe do zrealizowania w ciągu 1 roku budżetowego, brak możliwości usytuowania ze względu na przebiegającą rurę z gazem wysokoprężnym
6 Budowa miejsc postojowych w Koźmicach Wielkich (k. Orlika) 41 Brak zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
7 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Solna w Wieliczce oraz w przyległych trzech łącznikach między ul. Solną a ul. Św. Barbary w ramach budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka 62 Zbyt mała liczba osób popierających
8 Budowa parkingu w miejscowości Podstolice na działce 204/3 i zagospodarowanie terenu na działce 204/2 10 Zbyt mała liczba osób popierających
9 Budowa zadaszonego bezpiecznego parkingu  dla rowerów przy przystanku PKP Wieliczka Rynek-Kopalnia 10 Zbyt mała liczba osób popierających
10 Kładka piesza nad Serafą łącząca stację Wieliczka Park i Solne Miasto 10 Zadanie nie możliwe do zrealizowania w ciągu 1 roku budżetowego, teren nie stanowi własności gminy-niezbędne pozwolenie na budowę oraz pozwolenie wodno-prawne
11 Montaż tablicy informacyjnej z numeracją domów i nazw przysiółków 140 Zbyt mała liczba osób popierających
12 Odbudowa placu zabaw dla dzieci z dzielnicy Bogucice w Wieliczce  44 Zadanie nie możliwe do zrealizowania w ciągu 1 roku budżetowego, brak możliwości usytuowania ze względu na przebiegającą rurę z gazem wysokoprężnym
13 Odśnieżanie drogi gminnej działka 296 w Zabawie gmina Wieliczka 14 Zadanie nie ma charakteru inwestycyjnego
14 Przebudowa budynku Domu Ludowego w Śledziejowicach 113 Zbyt mała liczba osób popierających
15 Przebudowa chodnika łączącego ul.T.Kościuszki z ul.Sadową w Wieliczce 35 Zbyt mała liczba osób popierających
16 Przebudowa drogi gminnej nr 560916K - Golkowice i odcinka drogi Grabówki-Poręby 47 Zbyt mała liczba osób popierających
17 Przebudowa łącznie z odwodnieniem i infrastrukturą drogową ul. Willowej (dokończenie 80mb) na terenie osiedla Lekarka, dla której został wykonany projekt techniczny 136 Zbyt mała liczba osób popierających
18 Remont drogi szutrowej na terenie Dobranowic - wykonanie nawierzchni tłuczniowej o grubości 10 cm 20 Zadanie nie ma charakteru inwestycyjnego, brak własności gminy
19 Remont i modernizacja drogi gminnej nr 560870K ul. Bolesława Chrobrego w Wieliczce 40 Zbyt mała liczba osób popierających
20 Remont sali widowiskowej w Domu Strażaka w Zabawie 77 Zadanie nie ma charakteru inwestycyjnego
21 Renowacja kapliczki w miejscowości Chorągwica 70 Zbyt mała liczba osób popierających
22 Uzupełnienie zagospodarowania placu przy ul. Warzyckiej i  Osiedlowej 137 Zbyt mała liczba osób popierających
23 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 560951K i drodze wewnętrznej nr 31 w Zabawie 76 Zbyt mała liczba osób popierających
24 Wykonanie parkingu przy bloku Wincentego Pola 14, Wieliczka 65 Zbyt mała liczba osób popierających
25 Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Przewódki (dopływ rzeki Wilgi) do Czarnego Lasu w Koźmicach Małych oraz zespołu boisk sportowych ORLIK w Koźmicach Wielkich 39 Zadanie nie możliwe do zrealizowania w ciągu 1 roku budżetowego, teren nie stanowi własności gminy-niezbędne pozwolenie na budowę
26 Wykonanie twardej gładkiej i jednolitej (nie brukowej) nawierzchni alejek w parku miejskim przy kortach  20 Brak zgodności z założeniami projektów realizowanych ze środków zewnętrznych
27 Zmiana trasy autobusu 204 na trasę krótszą: przez ulicę Kościuszki, Janińską, Daniłowicza do parkingu - dawniej PKS'u 29 Zadanie nie ma charakteru inwestycyjnego