Lista dwudziestu zadań wskazanych we wnioskach, które zostały zweryfikowane pozytywnie, zawierających największą liczbę osób popierających

L.p. Nazwa projektu Liczba osób popierających Szacunkowy koszt zadania
1 Place manewrowe w sołectwach: Grabie, Brzegi, Węgrzce Wielkie, Czarnochowice, Sułków, Golkowice, Janowice, Byszyce, Dobranowice oraz w osiedlu Krzyszkowice w Wieliczce 2674 709 000 zł
2 Modernizacja boiska sportowego przy ul. Grottgera, Osiedle Lekarka 1149 410 000 zł
3 Oznakowanie nazw przysiółków na terenie Gminy Wieliczka: Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa 1093 200 000 zł
4 Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce 825 178 000 zł
5 Budowa skateparku w miejscowości Wieliczka 712 495 000 zł
6 Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Kościuszki w Wieliczce 514 368 000 zł
7 Budowa parkingu przy Gimnazjum w Wieliczce 496 81 000 zł
8 Wykonanie rozbiegu wraz z piaskownicą do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Gimnazjum w Koźmicach Wielkich 400 29 000 zł
9 Remont chodników i miejsc postojowych przy ul.A.Długosza w Wieliczce 369 124 000 zł
10 Budowa chodnika we wsi Grajów 309 350 000 zł
11 Przebudowa drogi gminnej nr 561109K 287 158 000 zł
12 Przebudowa drogi gminnej nr 560966K Lednica Górna 286 165 000 zł
13 Opracowanie projektu technicznego oraz budowa oświetlenia ulicznego na działkach drogowych nr 33/5, 33/6, 32/5, 34/10, 34/33 w Lednicy Górnej 267 22 000 zł
14 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na 3 drogach gminnych w Pawlikowicach wraz z odwodnieniem 220 245 000 zł
15 Wykonanie remontu i dokończenie nieistniejącego ogrodzenia stadionu oraz wykonanie oświetlenia boiska wraz z nakładką bitumiczną na placu przy Domu Ludowym (plac zabaw i imprez) 220 80 000 zł
16 Ogrodzony plac zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne w obrębie Psiej Górki 210 120 000 zł
17 Modernizacja drogi gminnej 560990K w Grajowie 160 300 000 zł
18 Montaż trzech wiat na przystankach w Gorzkowie przy drodze powiatowej 2027K Gorzków - Wieliczka 156 24 000 zł
19 Wykonanie chodnika przy drodze nr  303 w Golkowicach 147 50 000 zł
20 Modernizacja parkingu przy Kościele w Gorzkowie 141 100 000 zł